Զամբյուղ

օգտագործման կանոններ

1. Տերմիններ և սահմանումներԱյս առաջարկում, եթե համատեքստը այլ բան չի պահանջում, հետևյալ տերմիններն ունեն հետևյալ իմաստները և հանդիսանում են դրա բաղկացուցիչ մասը.Gurmenia online -Արամյան Հոլդինգ  ՍՊԸ (ՀՎՀ 01283137. Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Աբովյան 17):Առցանց խանութ - https://gurmenia.am/ ինտերնետային հասցեում գտնվող Gurmenia  առցանց սուպերմարկետի կայք: Սույն պայմանագրի շրջանակներում ինտերնետ խանութի և խանութի, ինչպես նաև https://gurmenia.am/  ինտերնետային հասցեի և դրանից ածանցյալ հասկացությունները համարժեք են և մեկնաբանվում են իսկապես ՝ առաջարկի համատեքստում:Ապրանք - կողմերի միջև համաձայնության առարկա՝ ներկայացված առցանց խանութում տեսականու ցուցակում:Պատվեր - Գնորդի պատշաճ կերպով կատարած պահանջ ` առցանց խանութում ընտրված ապրանքների գնման և ստացման վերաբերյալ:Կայքի այցելու - այն անձը, ով մուտք է գործել կայք https://gurmenia.am/ առանց Պատվեր կատարելու նպատակով:Վաճառող - ընկերություն, որն առցանց խանութում ընթացիկ պաշտոնական պայմանագրին համաձայն ապրանքներ վաճառելու իրավունք ունի  և հանդիսանում է այս առաջարկի Կողմերից մեկը:Գնորդ `ֆիզիկական անձ, ով մտադիր է պատվիրել կամ գնել պատվիրվող, ձեռք բերվող ապրանքը (աշխատանք, ծառայություն) կամ Gurnenia առցանց շուկայի օգտագործվող  ապրանք (աշխատանքի արդյունք, ծառայություն):Հաճախորդ - Կայքի այցելու կամ գնորդ, ով գործող առաջարկի երկրորդ Կողմն է:Վաճառքի կանոններ - «Հանրային առաջարկ» բաժնում հրապարակված Gurmenia առցանց սուպերմարկետի առցանց խանութում ապրանքների վաճառքի կանոններ, ապրանքի ուղիղ հղում. -------------Ապրանքի զեղչը՝ զեղչ է, որը տրամադրվում է որոշակի Ապրանքի համար: Զեղչի չափը նշված է Ապրանքի էջում: Ապրանքի գինը նշվում է` հաշվի առնելով գովազդային զեղչը:2. Ընդհանուր դրույթներ2.1 Այս հանրային առաջարկը (այսուհետ ՝ Պայմանագիր) Վաճառողի պաշտոնական առաջարկն է ցանկացած ֆիզիկական անձի, որն ունի օրինական կարողություն և անհրաժեշտ լիազորություն` վաճառողի հետ սույն առաջարկում նշված պայմաններով պայմանագիր կնքելու համար և ընդգրկում է պայմանագրի բոլոր էական պայմանները:2.2 Սպառողների պաշտպանության ոլորտում հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, մասնավորապես `ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝« Սպառողի իրավունքների պաշտպանության մասին »Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներով:3.1. Գնորդը կամ կայքի այցելուն, այսուհետ` Հաճախորդ, կարող են գրանցվել կայքում:Gurmenia.am- ում գրանցվելու կամ որևէ այլ կերպ պատվեր կատարելու համար տարիքային սահմանափակում չկա բացառությամբ՝ Ալկոհոլային խմիչքներ  և ծխախոտային արտադրանք բաժնից։ Դուք պետք է  լինեք 18 տարեկանից բարձր այդ 2 բաժիններից օգտբելու համար: Դուք ընդունում եք, որ գրանցման ընթացքում կամ դրանից հետո տրամադրված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է և ամբողջական: Գրանցվելիս Հաճախորդի համար ստեղծվում է անձնական հաշիվ, որը պահպանում է գնորդի պատվերների պատմությունը և կարգավիճակը, գնորդի անձնական զեղչը, կոնտակտային տվյալները, առաքման հասցեն և վաճառողին ուղղված հաճախորդի պահանջները: Այս դեպքում Հաճախորդը իրավունք ունի գրանցվել կայքում միայն մեկ անգամ, այսինքն. կարող է ունենալ միայն մեկ անձնական հաշիվ:3.2 Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում գրանցման ընթացքում Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտության և հստակության համար:

3.3. Հաճախորդը, ով գրանցվում է առցանց խանութում, ստանում է անհատական նույնականացում `տրամադրելով օգտվողի անուն և գաղտնաբառ: Հաճախորդի անհատական նույնականացումը թույլ է տալիս խուսափել Հաճախորդի անունից երրորդ անձանց չթույլատրված գործողություններից և բացում է լրացուցիչ ծառայություններ: Հաճախորդի կողմից մուտքի և գաղտնաբառի փոխանցումը երրորդ կողմերին արգելվում է:3.4 Հաճախորդը միանձնյա պատասխանատու է մուտքի և գաղտնաբառի երրորդ կողմերին փոխանցելու դեպքում բոլոր հնարավոր բացասական հետևանքների համար:

3.5. Գնորդը կարող է տեսնել ապրաների ցուցակում ապրանքի գինը` հաշվի առնելով անձնական զեղչը կայքէջի հաստատումից հետո (մուտք գործել իր օգտանունով և գաղտնաբառով): Հաճախորդի կանոնավոր զեղչը կապված է որոշակի Անձնական հաշվի հետ, քանի որ հաշվարկվում է դրա միջոցով կատարված գնումների հիման վրա: Կայքում վերագրանցվելու դեպքում գնման պատմությունը և հավատարիմ հաճախորդի զեղչը չեն փոխանցվում հին Անհատական հաշվից նորին: Նոր անձնական հաշվի պատվերների վիճակագրությունը կատարվում է զրոյից: Գնորդը կարող է օգտագործել զեղչը միայն այն Անձնական հաշվի միջոցով, որում այն կազմված է:4. Համաձայնագրի առարկան և ապրանքի գինը

4.1. Հաճախորդը այցելում է Gurmenia   առցանց  կայքի էջ, օգտագործում է Վաճառողի տրամադրած գործիքները Ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և (կամ) Ապրանքներ գնումներ կատարելու համար `սույն Պայմանագրի համաձայն, որը կարգավորում է կայք այցելելու որոշակի նպատակ:4.2 Ապրանքների առք ու վաճառքի հարաբերությունների մեջ մտնելիս Վաճառողը վաճառում է, իսկ Գնորդը ամբողջությամբ ընդունում և վճարում է պատվիրված Ապրանքների համար սույն Պայմանագրի պայմանների համաձայն:4.3 Պատվիրված ապրանքների սեփականության իրավունքը անցնում է Գնորդին այն պահից, երբ վերջինս վճարում է ապրանքների ամբողջ արժեքը: Ապրանքների պատահական կորստի կամ վնասման ռիսկը Գնորդին է անցնում Ապրանքը Գնորդին առաքվելու պահից: Ապրանքների առաքումը գնորդին հաստատվում է ապրանքի ընդունումը հաստատող փաստաթղթով, որը Վաճառողի կողմից ապրանքի փաստացի փոխանցումն է Գնորդին:4.3 Ապրանքների գները որոշվում են Վաճառողի կողմից միակողմանիորեն և անվիճելիորեն և նշված են առցանց խանութի էջերում:4.4 Ապրանքի գինը նշված է ՀՀ դրամով և ներառում է ավելացված արժեքի հարկ:

4.5 Ապրանքների վերջնական գինը որոշվում է զեղչերով ապրանքի գնի վերաբերյալ հերթական գործողությամբ:5. Պայմանագրի կնքման պահը

5.1 Սույն Պայմանգրի տեքստը հանրային առաջարկ է (համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 453-րդ հոդվածի):

5.2 Ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար gurmenia.am կայքէջի օգտագործման առումով սույն առաջարկի (համաձայնագրի) ընդունումը համարվում է կայքէջում գրանցում, կայքի գործիքների օգտագործմամբ նախագծերի ստեղծում, գովազդի և տեղեկատվական նամակների բաժանորդագրում, լրացում: դուրս բերեք հետադարձ կապի ձևեր ՝ ապրանքների պատվեր կատարելով: Ապրանքների առք ու վաճառքի փոխհարաբերությունները կարգավորող Համաձայնագրի պայմաններն ուժի մեջ են մտնում այն պահից, երբ Գնորդը Ապրանքի պատվեր է կատարում սույն առաջարկի կամ օգտագործման պայմաններին համապատասխան:5.3. Գնորդը Ապրանքները պատվիրում է` «Ինչպես կատարել պատվեր» պարբերությունում նշված գործողություններին համապատսխան, ուղղակի հղում դեպի պարբերություն. _____________________

5.6. Հաճախորդի կողմից այս առաջարկի ընդունման հիման վրա կնքված պայմանագիրը հանդիսանում է միանալու պայմանագիր, որին Հաճախորդը միանում է առանց բացառությունների և (կամ) վերապահումների:5.7. Գնորդի կողմից պատվեր կատարելու փաստը սույն պայմանագրի պայմանները գնորդի կողմից ընդունելու անվերապահ փաստ է: Վաճառողի առցանց խանութում ապրանքներ ձեռք բերած գնորդը համարվում է այն անձը, որը վաճառողի հետ առուվաճառքի հարաբերություններ է կնքում սույն Պայմանագրի պայմանների համաձայն:6. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

6.1 Վաճառողը պարտավորվում է.

6.1.1. Սույն Համաձայնագրի կնքման պահից ամբողջությամբ ապահովել Պատվիրատուի առջև ստանձնած բոլոր պարտավորությունները `համաձայն սույն պայմանագրի պայմանների և գործող օրենսդրության: Վաճառողն իրավունք է վերապահում սույն Համաձայնագրի 9-րդ կետում նշված ֆորս-մաժորային հանգամանքների դեպքում հրաժարվել Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորություններից:6.1.2. Մշակել և ապահովել հաճախորդի անձնական տվյալների գաղտնիությունը` Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:6.1.3 Հաճախորդը, ընդունելով այս առաջարկը (դրա ընդունումը), համաձայնվում և թույլ է տալիս Վաճառողին մշակել իր անձնական տվյալները, ներառյալ ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, սեռը, փոստային հասցեն, տան, աշխատանք, բջջային հեռախոսները, էլ. փոստի հասցեն, ներառյալ հավաքագրում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, հստակեցում (թարմացում, փոփոխում), օգտագործում, բաշխում (ներառյալ տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և անդրսահմանային փոխանցում), անձնազերծում անձնական տվյալների արգելափակում, ոչնչացում, ինչպես նաև դրանց փոխանցում Վաճառողի գործընկերներին `ծառայությունների որակի բարելավմանն ուղղված հետազոտությունների, շուկայավարման ծրագրերի, վիճակագրական հետազոտությունների անցկացման, ինչպես նաև շուկայում ծառայությունների խթանման համար` անմիջական կապ հաստատելով ընկերության Հաճախորդը, որն օգտագործում է կապի տարբեր միջոցներ, ներառյալ, բայց չի սահմանափակվում դրանով ՝ փոստային փոստ, էլ. փոստ, հեռախոս, ֆաքսիմիլ, ինտերնետ: Հաճախորդը համաձայնվում է և թույլ է տալիս Վաճառողին և Վաճառողի գործընկերներին մշակել Հաճախորդի անձնական տվյալները `օգտագործելով տվյալների բազայի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր, ինչպես նաև վաճառողի անունից հատուկ մշակված այլ ծրագրային գործիքներ: Նման համակարգերի հետ աշխատանքն իրականացվում է Վաճառողի կողմից սահմանված ալգորիթմի համաձայն (հավաքում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, հստակեցում, օգտագործում, արգելափակում, ոչնչացում): Օգտագործված մշակման մեթոդներ (ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված). Փոստային կոդերի ավտոմատ ստուգում կոդային բազայի հետ, փողոցների / քաղաքների անունների ուղղագրության ավտոմատ ստուգում, Հաճախորդի հետ տվյալների հստակեցում հեռախոսով, Հաճախորդի հետ փոստային կապի կամ ինտերնետի միջոցով, տվյալների բազայի հատվածացում ըստ սահմանված չափանիշների: Հաճախորդն իրավունք ունի վաճառողից պահանջել իր անձնական տվյալների, դրանց մշակման և օգտագործման վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն, ինչպես նաև պահանջել չեղարկել կամ ուղղել/լրացնել սխալ կամ թերի անձնական տվյալները` վաճառողի անունին ուղարկելով համապատասխան գրավոր հարցում` Փոստային հասցե. Հաճախորդի կողմից իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ տրված համաձայնությունը անորոշ է և կարող է չեղյալ համարվել `փոստային հասցեով հաճախորդի կողմից գրավոր դիմում ուղարկելով վաճառողին: 6.2 Վաճառողը իրավունք ունի.6.2.1 Փոխել սույն Պայմանագիրը, Ապրանքների գները և հարակից ծառայությունների սակագները, Ապրանքների վճարման եղանակներն ու պայմանները միակողմանի `դրանք տեղադրելով առցանց խանութի էջերում: Բոլոր փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից անմիջապես հետո և համարվում են, որ Հաճախորդի ուշադրությունը հրավիրվել է այդ հրապարակման պահից սկսած:6.2.2. Իրականացնել Հաճախորդի հետ հեռախոսային խոսակցությունների գրառումներ: Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, «Վաճառողը պարտավորվում է` կանխել տեղեկատվության չթույլատրված մուտքի փորձերը և (կամ) դրանց փոխանցումը այն անձանց, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն Պատվերների կատարման հետ, ժամանակին հայտնաբերել և ճնշել նման փաստերը:6.2.4 Հաճախորդին էլեկտրոնային փոստով ուղարկել գովազդային և տեղեկատվական հաղորդագրություններ ` զեղչերի, ակցիաների, նոր ժամանումների և այլնի մասին տեղեկատվությամբ: Փոստային հաղորդագրությունների  հաճախությունը որոշվում է Վաճառողի կողմից ինքնուրույն, միակողմանի:

6.3 Գնորդը պարտավորվում է.6.3.1. Համաձայնագրի կնքումից առաջ ծանոթացեք Պայմանագրի բովանդակությանը և պայմաններին, Վաճառողի կողմից առցանց խանութում առաջարկվող ապրանքների գներին:

6.3.2 Տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ տվյալները, որոնք եզակիորեն ճանաչում են նրան որպես Գնորդ և բավարար են իր կողմից պատվիրված Ապրանքները Գնորդին առաքելու համար: 6.3.3 Պատվիրված ապրանքների դիմաց վճարել սույն պայմանագրի պայմանների և «Վճարման եղանակներ» կետի պայմաններով, կետի ուղիղ հղում `------------------- -------- -----------

6.3.4 Համապատասխանել վաճառքի կանոններին:6.4. Հաճախորդն իրավունք ունի.6.4.1. Փոստային հաղորդագրություններ ստանալուց հրաժարվելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Ապաբաժանորդագրվել» «Անհատական հաշիվ» բաժնում:7. Ապրանքների առաքում և վճարում

Ապրանքների առաքման և վճարման պայմանները, ապրանքի ուղիղ հղումը. -----------------------------8. Առաջարկի հետկանչԱռաջարկի (Պայմանագրի) հետկանչը Վաճառողը կարող է իրականացվել ցանկացած պահի, բայց դա հիմք չի հանդիսանում արդեն կնքված պայմանագրերով Վաճառողի պարտավորությունները մերժելու համար:9. Ֆորս-մաժոր Կողմերից յուրաքանչյուրն ազատվում է պատասխանատվությունից սույն Պայմանգրով նախատեսված իր պարտավորությունները լրիվ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար, եթե այդ ձախողումն առաջացել է սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջացած ֆորս-մաժորային հանգամանքներից: «Ֆորս-մաժորային հանգամանքներ» նշանակում են արտառոց դեպքեր կամ հանգամանքներ, որոնք Կողմը չէր կարող կանխատեսել կամ կանխել իրեն հասանելի միջոցներով: Գործող օրենսդրության կամ կանոնակարգերի փոփոխությունները, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են Կողմերից որևէ մեկի վրա, չեն համարվում Ֆորս Մաժոր, այնուամենայնիվ, եթե կատարվեն այնպիսի փոփոխություններ, որոնք Կողմերից ոչ մեկին թույլ չեն տալիս կատարել սույն Համաձայնագրով նախատեսված իր պարտավորությունները, Կողմերը պարտավոր են անհապաղ որոշում կայացնել այս խնդրի վերացման կարգի վերաբերյալ, որպեսզի Կողմերը շարունակում են կատարել սույն Պայմանագրով նախատեսված գործունեությունը կամ դադարեցնել այն` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:10. Կողմերի պարտականությունները

10.1. Սույն Համաձայնագրի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում `համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության:

10.2 Բոլոր տեքստային տեղեկությունները և գրաֆիկական պատկերները, ներառյալ առցանց խանութում տեղադրված լուսանկարներն ու տեսանյութերը, ունեն հեղինակային իրավունքի պաշտպան, այս տեղեկատվության և պատկերների ապօրինի օգտագործումը հետապնդվում է `համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության: 11. Այլ պայմաններ11.1 Սույն Պայմանգրով նախատեսված իրենց պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետ կապված բոլոր վեճերը, Կողմերը պետք է լուծեն բանակցությունների միջոցով:

11.2 Եթե բանակցությունների ընթացքում համաձայնություն ձեռք չի բերվում, վեճերը լուծվում են դատարանում` Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան: