Զամբյուղ

Առաքում և վճարում

Առաքման կարգը

Առաքումը Երևան քաղաքում իրականացվում է պատվերը հաստատելուց մինչև 2 ժամվա ընթացում՝ կախված պատվերից և պատվիրատուի կողմից նշված հասցեից:

Առաքման, փաթեթավորման և այլ ծախսերը հոգում է պատվիրատուն: 

Առաքումն իրականացվում  է ժամը 08։00-23։30 ամեն օր։ Առաքման արժեքը  Երևանի տարածքում կազմում է 1000 դրամ։

Երբ առաքիչը մոտեցրել է ձեր առաքումը, ձեր իսկ  նշված հասցեով ՝  ձեզ փոխանցելու նպատակով և նույն պահին դուք չեք պատասխանել  հեռախոսազանգին կամ  չեք բացել  դուռը ապա առաքիչը ձեզ կարող է սպասել առավելագույնը 15ր և չեղարկել պատվերը ։ Եթե դուք չեք վերցրել ձեր պատվերը և վճարել եք անկանխիկ կամ Իդրամով ապա ձեր գումարը հետ է վերադարձվում ձեր քարտին  կամ  Իդրամի հաշվին ՝ առաքման գումարը ներառյալ։

Վճարման կարգը

Կայքում վճարում կարող եք իրականացնել հետևյալ եղանակներով`

  • Տեղում կանխիկ վճարում
  • Տեղում անկանխիկ վճարում (Pos տերմինալի միջոցով)
  • Առցանց վճարում (ARCA վճարային համակարգերի միջոցով)
  • Առցանց վճարում (Idram վճարային համակարգերի միջոցով)

Սպասարկվում են ARCA, Visa, MasterCard, American Express ունեցող քարտապանները: Առձեռն վճարումները իրականացվում են առաքման պահին`ՀՀ դրամով:

Երբ ապրանքները արդեն ընտրել եք և ավելացրել զամբյուղ, պետք է նախաձեռնել պատվերը  ձևակերպելու գործընթացը և ընտրել կայքում առկա վճարման տարբերակներից մեկը։

Օնլայն վճարման տարբերակի դեպքում Դուք վերահասցեագրվում եք արտաքին կայք՝ օնլայն վճարումը կատարելու համար: Ձեր պատվերը համարվում է ընդունված այն պահից երբ՝ Ձեր օնլայն վճարումը հաջողվել է, և օպերատորը հաստատել է պատվերը։ Կանխիկ վճարման դեպքում  պատվերը համարվում է  ընդունված  գնումն ավարտելուն պես:

Վճարման պայմանները վերահսկվում են բանկերի, ինչպես նաև վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից, որոնց հետ համագործակցում ենք։ Ընտրելով վճարման տարբերակ՝ Դուք հաստատում եք, որ տեղյակ եք և համաձայն բանկերի կամ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կանոնների հետ, և որ պարտավորվում եք անվերապահորեն հետևել դրանց։

Ընտրելով օնլայն վճարման տարբերակ՝ Դուք պետք է վճարեք պատվերում նշված ամբողջ գումարը, որը հաշվարկվում է պատվերը ձևակերպելու պահին: Թերի վճարման դեպքում Ձեր պատվերը կճանաչվի անվավեր և չի մշակվի համակարգում: Այս պարագայում պատվերը կչեղարկվի և Ձեզնից չի գանձվի գումար։

Ընտրելով տեղում կանխիկ կամ անկանխիկ վճարում՝ Դուք պետք է վճարեք պատվերում նշված ամբողջ գումարը, որը հաշվարկվում է պատվերը ձևակերպելու պահին: Թերի վճարման դեպքում Ձեր պատվերը կճանաչվի անվավեր և Դուք չեք ստանա պատվերը։ Այս պարագայում Դուք պարտավորվում եք վճարել առաքման գումարը, այն չափով, որը սահմանվել է պատվերը կատարելիս։

Կայքում ներկայացված ապրանքների գները վերջնական են և ներառում են բոլոր հարկերը:

 

Վերադարձի կարգ

Ապրանքի որակային համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման պահին` առաքիչի ներկայությամբ: Այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր ստուգել պատվերը առաքիչի ներկայությամբ, և թերացումների դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում: Ապրանքի թերի կամ որակային այլ խնդրի պարագայում Գուրմենիան պարտավորվում է հետ վերադարձնել տվյալ ապրանքի գումարը կանխիկ տարբերակով։

Եթե հայտնաբերվել է պիտանիության ժամկետի խնդիր պատվերը հանձնելու պահին, կամ դրանից 2 ժամ անց, ապա Գուրմենիան պարտավորվում է վճարել տվյալ ապրանքի գումարը կանխիկ տարբերակով։ Վերոնշյալ վճարումը արվում է համապատասխան ապացույցների դեպքում՝ եթե Դուք ներկայացնում եք ապրանքային կամ դրամարկղային կտրոն և պիտանիության ժամկետի նշումը մեր կողմից առաքված ապրանքի վրա:

Ապրանքի վերադարձի դեպքում, վերդարձվող գումարը կանխիկ վճարվում  է խնդրի մասին տեղեկացնելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։

Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը վերադարձվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքային տեսքը, սպառողական հատկանիշները, կնիքները, ապրանքային պիտակները, նաև սպառողին տրված վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթը կամ այլ հաշվարկային փաստաթուղթ, և առկա են ապրանքը հենց այդ վաճառողից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ:  Սպառողն իրավունք ունի վերադարձնելու պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքն իրեն հանձնելու օրվանից 14 օրվա ընթացքում: Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը վերադարձնելու նպատակով վաճառողի գտնվելու վայր հասցնելու հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի հաշվին: Փոխհատուցվող գումարը, որպես կանոն, հետ է վերադարձվում կանխիկ եղանակով։

Գուրմենիայի արտադրանք հանդիսացող՝ կրուասանների, բուլկիներ, հացերի, խաչապուրու և խմորեղենի գնման դեպքում, ինչպես նաև ծխախոտի և ծխախոտային արտադրանքի դեպքում վերադարձ և փոխանակում չի արվում։

 

Կայքի պատասխանատվությունը

Ընկերությունն ազատվում է պատասխանատվությունից իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ հետաձգված կատարելու համար, եթե դա պայմանավորված է մեր վերահսկողությունից դուրս գտնվող պատճառներով:

Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ կատարել Կայքի բովանդակության և կանոնադրության մեջ: